Våra avelsmål

Chesapeake Bay Retriever

Så här tänker vi i vår avel kring rasen

Vi föder först och främst upp valpar för våra egna behov, för vårt intresse och för våra syften. Målet är att bevara raserna som de ”skall vara” och att behålla de förmågor de skapades för att göra. Chesapeake Bay Retriever har sitt ursprung i en apportör för öppetvatten och vakthund. Den mesta jakten gjordes under höst och vinter så förmågan att klara kalla vatten, snö och is var mer än väsentlig. Att klara av att lösa arbeteet utan behov av stöd och dirrigering från förare vara även det väsentligt.

Så Chessien är den perfekta apportören för dig som jagar i kalla öppna vatten eller i tung terräng med mycket vegitation där det är svårt att se hunden. Den tänker själv men är arbetsvilliga och har stor samarbetsvilja. Den har utmärkt näsa och hittar mycket av apporterna tack vare den. Så vindvittringen från vilt kommer naturligtvis att vara en distraktion under all träning, men det är även en resurs i mycket annan träning. De är om du är uppmärksam, duktig på att se din hund och snabb att berömma - lätt tränade och mycket, mycket angelägna om att behaga - om de är av rätt typ vill säga.

Rastypen "retrievers" finns beskriven redan i en bok från 1814, och 1860 klassades Curly Coated Retriever som en egen ras, 1877 klassades Chesapeake Bay Docking Dog som en ras, 1873 klassades Flat Coated Retriever som en ras, 1903 blev både Labrador & Golden Retriever godkända raser & 1918 godkändes rasen Chesapeake Bay Retriever.
Den typiska Chessien är vänlig, samarbetsvillig och trogen sin ägare! Vem som helst kan inte ta med din hund på jakt, men din hund kan troligen göra jobbet utan inblandning av föraren så om du bara tränat hunden för jobbet kan den troligen göra det ändå. De är dessutom analyserande, reflekterande och glada hundar! En bra Chessie älskar beröring, beröm och när du är nöjd och tillfreds. De passar utmärkt för positivt förstärkande, vilket innebär att om du belönar rätt saker kommer de att försöka hitta fler sätt att få din uppskattning genom att repetera detta arbete.

Våra avelsmål

När vi avlar vi har flera mål och vi strävar efter dessa eftersom vår huvudsakliga plan är att:
1. Bevara rasen och dess arv
2. Göra hundar som kan anpassa sig till omvärlden och en modern livsstil, dvs. leva inomhus, med bilar, andra husdjur etc. etc.
3. Är lätta att träna till ändamålet för rasen
4. Ser ut som den specifika rasen ska
5. Beter sig som den specifika rasen ska
6. Är friska


 1. Bevara rasen och dess arv
  1 - Vi har ett arv att bevara, med de fel och problem som det medför, vi kan inte förändra det förflutna men vi kan ha ett mål att sträva efter i framtiden. Det finns sjukdomar som har funnits sedan arten "hund" uppstod, som artros, höft- och armbågs-dysplasi, blindhet, dövhet, epilepsi och så vidare. De finns!
  Vi måste erkänna dem, acceptera dem, prata om dem och göra allt vi kan för att hitta dem, då och bara då kan vi sträva efter att avla bort dem.
  För att kunna bevara något måste man både känna rasens historia, rasens ideala beteende och sina hundar - du kan inte vara säker på vad du bevarar om du inte känner till alla dessa.

 2. Göra hundar som kan anpassa sig till omvärlden och en modern livsstil, dvs. leva inomhus, med bilar, andra husdjur etc. etc.
  2 - För att kunna leva i ett modernt samhälle med allt som finns i den moderna livsstilen, måste en hund snabbt kunna växla mellan aktivitet och avslappning. Det är det enklaste sättet för en hund att hantera den stressiga miljö vi lever i idag. Även om vi gör hundar som egentligen behöver apportera, så kan de leva ett lyckligt liv med rätt aktiviteter och en lycklig livskompis. För om du inte tar ansvaret, ja då kommer hunden att göra det, och om du inte tar initiativ till lämpliga aktiviteter, då kommer hunden att skapa egna lekar och aktiviteter som passar den - och förmodligen är det varken aktiviteter som passar dig eller ditt hem. Om en hund är avlad för att arbeta eller jaga, kommer den att arbeta/jaga - och om den får inte utlopp för sina behov, kommer det att jobba med/jaga andra saker som katter, cyklar, bilar, barn...

 3. Är lätta att träna till ändamålet för rasen
  3 - Bara för att en hund får ett första pris i lydnad eller på jaktprov säger inte om den här hunden kommer att producera utmärkta lydnads eller jakthundar. Det är heller inte en garanti för att avkommorna blir lätta att träna för rasens syften. Pris på prov är ett bevis för att den här hunden kunde tränas till detta prov av den här tränaren. Om det blir lätt för dig att träna eller uppnå samma mål eller det var lätt att träna den specifika individen säger det inget om. Så vi strävar efter att avla på de hundar som sannolikt kommer att nedärva ett rastypiskt arv och som blir lätta för vem som att träna.

 4. Ser ut som den specifika rasen ska
  4 - Om jag köper en chokladtårta ska den se ut som en chokladtårta. Om jag köper en sportbil ska den se ut som en sportbil, eftersom utformningen av en sportbil är anpassad till hur en sportbil ska bete sig på racerbanan. Samma med rasstandarden, om en hund är gjord för trav, måste den ha den specifika byggnaden för att kunna vara en travhund - annars kommer det att galoppera. Chesapeaken ska galoppera under jakten – men den galoppen är en rörelse som är framåtgående – med en förmåga att sätta under sig bakdelen och skjuta framåt och igenom. Den exteriör som ger den förmågan ger en rätt speciell typ av trav. Det är hundar med måttlig flexibilitet sina leder (de är inte överrörliga men inte stela) och för att kunna skjuta frammåt och igenom krävs ett bra påskjut och en förmåga att hålla emot och inte ödsla energi när den inte behövs – en ren pendelrörelse i utan överdrifter.

 5. Beter sig som den specifika rasen ska
  5 - Om rasen är avsedd att hämta fåglar, ska den hämta fåglar, och vi försöker inte avla hundar till någon annan typ av arbete än de specifika typerr som den ursprungligen var avsedd att göra. Vi vill att det ska fungera som det var tänkt att göra en gång i tiden (om dessa djurarter inte existerar där du bor så kommer hunden behöva introduceras och lära att hämta det vilt eller de djur som finns att tillgå). Vi ska bevara - inte förändra.

 6. Är friska

 • 6 - Naturligtvis använder vi bara friska hundarna för avel, vi ska behålla minst en valp själva och vi vill också ha så friska hundar som möjligt! Men hälsan är subjektiv. Vad händer om en hund höftledsröntgas med bra resultat och hunden fortfarande har ont av höfterna? Hälsa är ett komplicerat ämne, om en hund är frisk i alla tester - så säger bara att den specifika dagen hade den inte hade några av de testade sjukdomarna. Men vad säger det om hundens sjukdomshistoria eller om dess framtid eller de sjukdomar som vi inte testade hunden för? Eller för de sjukdomar där inga tester finns? Ta till exempel allergi, allergi är bara kroppens naturliga reaktion på någonting som det tror är ett gift. Det är en nödvändig reaktion, men på fel ämne. Precis som astma... Vi kan inte avla bort reaktionen, bara avla på dem som inte visar någon reaktion. Men vi har svårt att ändra på miljön individen lever i. Vår livsmiljö idag är fylld av kemikalier, hormoner och substanser – så ibland känns miljön svår att tillrättalägga.

  Det finns inga garantier, allt vi kan göra är att sträva efter, testa och vara så öppna och objektiva som vi kan. Ju mer information vi har - desto större chans att uppnå målen. Om vi lyckas, ja, det lär bara framtiden att utvisa. Men allt är baserat på ett arv, ett arv som vi inte kan göra någonting åt och ett arv som vi har till uppgift att bevara.

Engelsk Springer spaniel

Så här tänker vi i vår avel kring rasen

Vi föder först och främst upp valpar för våra egna behov, för vårt intresse och för våra syften. Målet är att bevara raserna som de ”skall vara” och att behålla de förmågor de skapades för att göra. Engelsk Springer Spaniel har sitt ursprung i en ren jakthund för nätjakt. Den mesta nätjakt gjordes nattetid, i skymning och i gryning, så förmågan att hitta vittring var väsentlig. De användes senare för att "springa" eller stöta upp fåglarna i luften, för att där efter skjutas med vapen. Både springer och Cocker föddes på den tiden i samma kullar, de vägdes in till respektive ”grupp” och inom respektive grupp utvecklades olika stilar för jakt. Cockrarna var mindre och användes i tätare terränger som arbetade närmare marken - det innebar att de utvecklade en gnutta mer envishet och lite mer självständighet än i springrarna.

Så Springer är den perfekta jakthunden för dig som jagar småvilt i ruff terräng och är lätta att träna. Den ifrågasätter inte dig och är arbetsvilliga i både vatten och på land. Nej, de är inte en ren retriever, de jagar ju, så vittringen från vilt kommer naturligtvis att vara en distraktion under en apporteringsarbetet, men de är lätt tränade och mycket, mycket angelägna om att behaga - om de är av rätt typ vill säga.

Rastypen "spaniels" finns beskriven redan i en bok från 1576, och uppdelningen av springer och Cocker beskrivs i en bok från 1801 men först 1902 identifierades Springer som en egen ras. Rasen utvecklades senare i två typer (som så många andra raser tenderar att i Storbritannien), en show och en jakttyp på 1930-talet.
Den typiska spanieln är vänlig, ivriga att behaga, villig att lyda i alla situationer och framför allt - lätt stulen! Vem som helst kan ta en bra springer för en jakt. De är dessutom förlåtande, easy going och älskar alla! En bra springer älskar beröring, tar korrigering och ser ändå fram emot att arbeta vidare. De är öppna och positiva till "trial and error" träning vilket innebär att om du belönar rätt saker kommer de att försöka hitta fler sätt att få din uppskattning genom att prova sig fram.

Våra avelsmål

När vi avlar vi har flera mål och vi strävar efter dessa eftersom vår huvudsakliga plan är att:
1. Bevara rasen och dess arv
2. Göra hundar som kan anpassa sig till omvärlden och en modern livsstil, dvs. leva inomhus, med bilar, andra husdjur etc. etc.
3. Är lätta att träna till ändamålet för rasen
4. Ser ut som den specifika rasen ska
5. Beter sig som den specifika rasen ska
6. Är friska


 1. Bevara rasen och dess arv
  1 - Vi har ett arv att bevara, med de fel och problem som det medför, vi kan inte förändra det förflutna men vi kan ha ett mål att sträva efter i framtiden. Det finns sjukdomar som har funnits sedan arten "hund" uppstod, som artros, höft- och armbågs-dysplasi, blindhet, dövhet, epilepsi och så vidare. De finns!
  Vi måste erkänna dem, acceptera dem, prata om dem och göra allt vi kan för att hitta dem, då och bara då kan vi sträva efter att avla bort dem.
  För att kunna bevara något måste man både känna rasens historia, rasens ideala beteende och sina hundar - du kan inte vara säker på vad du bevarar om du inte känner till alla dessa.

 2. Göra hundar som kan anpassa sig till omvärlden och en modern livsstil, dvs. leva inomhus, med bilar, andra husdjur etc. etc.
  2 - För att kunna leva i ett modernt samhälle med allt som finns i den moderna livsstilen, måste en hund snabbt kunna växla mellan aktivitet och avslappning. Det är det enklaste sättet för en hund att hantera den stressiga miljö vi lever i idag. Även om vi gör hundar som egentligen behöver jaga, så kan de leva ett lyckligt liv med rätt aktiviteter och en lycklig livskompis. För om du inte tar ansvaret , ja då kommer hunden att göra det, och om du inte tar initiativ till lämpliga aktiviteter, då kommer hunden att skapa egna lekar och aktiviteter som passar den - och förmodligen är det varken aktiviteter som passar dig eller ditt hem. Om en hund är avlad för att jaga, kommer den att jaga - och om den får inte utlopp för sina behov, kommer det att jaga andra saker som katter, cyklar, bilar, barn...

 3. Är lätta att träna till ändamålet för rasen
  3 - Bara för att en hund får ett första pris i lydnad eller på jaktprov säger inte om den här hunden kommer att producera utmärkta lydnads eller jakthundar. Det är heller inte en garanti för att avkommorna blir lätta att träna för rasens syften. Pris på prov är ett bevis för att den här hunden kunde tränas till detta prov av den här tränaren. Om det blir lätt för dig att träna eller uppnå samma mål eller det var lätt att träna den specifika individen säger det inget om. Så vi strävar efter att avla på de hundar som sannolikt kommer att nedärva ett rastypiskt arv och som blir lätta för vem som att träna.

 4. Ser ut som den specifika rasen ska
  4 - Om jag köper en chokladtårta ska den se ut som en chokladtårta. Om jag köper en sportbil ska den se ut som en sportbil, eftersom utformningen av en sportbil är anpassad till hur en sportbil ska bete sig på racerbanan. Samma med rasstandarden, om en hund är gjord för trav, måste den ha den specifika byggnaden för att kunna vara en travhund - annars kommer det att galoppera. Springerns ska galoppera under jakten – men den galoppen är en rörelse som är uppåtgående – med en förmåga att sätta under sig bakdelen och skjuta upp och över. Den exteriör som ger den förmågan ger en rätt speciell typ av trav. Det är hundar med måttlig flexibilitet sina leder (de är inte överrörliga men inte stela)och för att kunna skjuta uppåt och över krävs ett bra på skjut och en förmåga att lyfta frambenen upp och över – inte en ren pendelrörelse i start stegen.

 5. Beter sig som den specifika rasen ska
  5 - Om rasen är avsedd att jaga fåglar, ska den jaga fåglar, och vi försöker inte avla hundar till någon annan typ av jakt än de specifika arter som den ursprungligen var avsedd att jaga. Vi vill att det ska fungera som det var tänkt att göra en gång i tiden (om dessa djurarter inte existerar där du bor så kommer hunden jaga det vilt eller de djur som finns att tillgå). Vi ska bevara inte förändra.

 6. Är friska

6 - Naturligtvis använder vi bara friska hundarna för avel, vi ska behålla minst en valp själva och vi vill också ha så friska hundar som möjligt! Men hälsan är subjektiv. Vad händer om en hund höftledsröntgas med bra resultat och hunden fortfarande har ont av höfterna? Hälsa är ett komplicerat ämne, om en hund är frisk i alla tester - så säger bara att den specifika dagen hade den inte hade några av de testade sjukdomarna. Men vad säger det om hundens sjukdomshistoria eller om dess framtid eller de sjukdomar som vi inte testade hunden för? Eller för de sjukdomar där inga tester finns? Ta till exempel allergi, allergi är bara kroppens naturliga reaktion på någonting som det tror är ett gift. Det är en nödvändig reaktion, men på fel ämne. Precis som astma... Vi kan inte avla bort reaktionen, bara avla på dem som inte visar någon reaktion. Men vi har svårt att ändra på miljön individen lever i. Vår livsmiljö idag är fylld av kemikalier, hormoner och substanser – så ibland känns miljön svår att tillrättalägga.

Det finns inga garantier, allt vi kan göra är att sträva efter, testa och vara så öppna och objektiva som vi kan. Ju mer information vi har - desto större chans att uppnå målen. Om vi lyckas, ja, det lär bara framtiden att utvisa. Men allt är baserat på ett arv, ett arv som vi inte kan göra någonting åt och ett arv som vi har till uppgift att bevara.