Chesapeake bay retriever puppies

planned mating in January and able to move out in may 2020

Waterlover Earl Grey

The litter is planned for the spring 2020

The plan is to mate Hagel with Ozzyin January 2020.

Hopefully that will result in puppies in Mars. We are aiming for workability, passion for water and great coats among other details..

Planen är att para Hagel med Ozzyi januari 2020. 
Vi hoppas på valpar i mars. Visionen är valpar med arbetskapacitet, vattenpassion och utmärkta pälsar, bland annat...

Pedigree Hagel Ozzy

Om den planerade kullen:

Tik:

SE U(U)CH NO JV-18 NORD JV-18 DOUBLE COAT'S VIVIENNE WESTWOOD


Hane:

Waterlover Earl Grey

Hagel föddes i maj 2017 på kennel Double Coat’s hos Kaj & Catharina Lindström i Varbergstrakten. Vi på kennel Goldflame´s hade den äran att få välja först i denna kull. Hagel var det givna valet – den mest balanserade valp vi sett konstruktionsmässigt. Så hon blev vår första Chesapeake och vår tredje retriever. Hagels mamma är den som håller ordning och reda på kennel Double Coat´s och Hagel har tagit samma jobb här hemma. Hon är den som ser till att alla kan och följer alla regler. Hagels pappa är utan överdrifter en av väldens vinstrikaste Chesapeake bay retrievers med en vinst på den amerikanska rasspecialen med över 300 anmälda hundar som största seger.


Ozzy är född i augusti 2018
Har godkänt anlagsprov i viltspår i november.
5 x Bäst i rasen och 5 cert på utställning
AA höfter, liksom alla andra röntgade i kullen (5 av 6 är röntgade).
Hans mamma har 3:e pris på jaktprov och godkänt anlagsprov i viltspår.
Hans pappa har pris i nybörjarklass på jaktprov i Danmark.
Hans mormor har 1:a pris i elitklass på jaktprov och godkänt A-prov (praktiskt jaktprov under pågående jakt).

About the planned litter:

Mother:

Swedish show champion, Norwegian junior winner -18, Nordic junior winner -18 Double Coat´s Vivienne Westwood

Father:

Waterlover Earl Grey

Hagel was born in May 2017 at kennel Double Coat's at Kaj & Catharina Lindström in Varberg. We had the honor to choose first in this litter and Hagel was the given choice for us - the most balanced puppy we have seen in terms of construction. So she became our first Chesapeake and our third retriever. Hagel's mom is the one who keeps order and find out about kennel Double Coat's and Hagel has taken the same job here in our home. She is the one who makes sure everyone knows and follows all the rules. Hagel's dad is, without exaggeration, one of the world's most prosperous Chesapeake bay retrievers with a win on the American breed special with over 300 registered dogs as the biggest victory.

Ozzy was born in August 2018
Has passed the test of wild trout in November.
5 x Best in breed and 5 CC at show
AA hips, like all other x-rays in the litter (5 of 6 are x-rayed).
His mum has a 3rd prize for hunting test and a passing test in game track.
His dad has a beginner class prize on a hunting test in Denmark.
His grandmother has 1st prize in elite class hunting test and approved A test (practical hunting test during ongoing hunting).