Champions

All the dogs below has either been bred or owned by us at Kennel Goldflame´s and gained a Champion title of some kind!

Alla hundarna nedan är antingen uppfödda eller ägda av oss och har erhållit en Champion titel av något slag!