LATEST NEWS! SENASTE NYTT!

WE are unfortunately not expecting a Chesapeake Litter in 2019, but we plan one for the spring 2020

vi väntar tyvärr inte Chesapeake Bay retriever valpar 2019 men vi planerar en våren 2020

Skoja BIS-2 at her second show

  Skoja 6 months BIS-2 at her second show

 Skoja 6 månader BIS-2 på sin andra utställning.

With spaniels since 1989

Three different Breeds

Up to year 2019 we have had:

24 litters

in 3 different breeds

totally 128 puppies

Engelsk Springer Spaniel

ESS that both look and work like spaniels is our goal when breeding...

ESS som både ser ut som och jagar som spaniels är vårt avelsmål...

Läs mer om rasen här>>

Chesapeake Bay Retriever 

CBR with function is our goal when breeding...

CBR med funktion är vårt avelsmål...

Läs mer om rasen här>>

 

A hunting

show judge

Jakt & utställning

Yes Martins is an FCI show judge, but he is also a hunter. And Cicci might have started with American Cockers, but those hunt too if you allow them to...

Jo då Martin är exteriördomare, men han är jägare med. Och Cicci må ha börjat med amerikansk cocker, men de jagar de med om man bara låter dem få chansen...

Till Martins sida >